DOGAĐAJI

Posted by CBS


Evolucionizam i kreacionizam

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 6. aprila 2017. organizovao predavanje Marije Reković, pod nazivom "Evolucionizam i kreacionizam". Tribinu je moderirala Aleksandra Janašković.


Etički, profesionalni, pravni i socijalni aspekti lekarske odgovornosti

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 30. marta 2017. organizovao predavanje dr Slobodana Savića, profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pod nazivom "Etički, profesionalni, pravni i socijalni aspekti lekarske odgovornosti". Tribinu je moderirala Jelena Tasić.


Izložba ''Bioetika kroz umetnost''

katalog

Centar za bioetičke studije je od 20. do 26. februara 2017. u Zadužbini Ilije M. Kolarca organizovao multimedijalnu izložbu pod nazivom ''Bioetika kroz umetnost''. Izložba se organizivala u okviru projekta CBS-a koji ima za cilj pojašnjenje i približavanje bioetičkih tema široj javnosti kroz različite vidove osvetljavanja etičkih pitanja koja se javljaju kao posledica velikog naučnog i tehnološkog napretka. Teme kojima su se uglavnom mladi učesnici izložbe bavili su: transhumanizam, priroda i čovek (uticaj čoveka na prirodu i odgovor prirode na taj uticaj) i veštačka inteligencija.

 


Radikalno produženje života

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 23. marta 2017. organizovao predavanje Danila Polića, pod nazivom "Radikalno produženje života". Tribinu je moderirao Andrija Šarenac.

Da li bi Kant bio transhumanista
 

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 16. marta 2017. organizovao predavanje Stefana Mićića, pod nazivom "Da li bi Kant bio transhumanista". Tribinu je moderirao Dejan Pejović.
Osnovni bioetički problemi i značaj razumevanja poboljšanja br />

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 9. marta 2017. organizovao predavanje Dejana Pejovića, saradnika Centra za bioetičke studije, pod nazivom "Osnovni bioetički problemi i značaj razumevanja poboljšanja". Tribinu je moderirao Stefan Mićić.Kloniranje - uspešno poglavlje u istoriji bioetike?

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 2. marta 2017. organizovao predavanje Ursele Bartečko (Ursela Barteczko), stažistkinje u Centru za bioetičke studije sa Univerziteta Bielefeld u Nemačkoj. Predavanje je imalo naziv "Kloniranje - uspešno poglavlje u istoriji bioetike?". Tribinu je moderirao Danilo Polić.

 


Kembridž radna grupa za bioetičku edukaciju u Srbiji
 


Kembridž radna grupa za bioetičku edukaciju u Srbiji osnovana je sa ciljem da okupi vodeće stručnjake iz oblasti filozofije, medicine, biologije, sociologije, prava i drugih disciplina, a koji će svojim radom dati doprinos bioetičkoj edukaciji i bioetičkim istraživanjima u Srbiji.

Pogledajte više


U BEOGRADU ODRŽANA KONFERENCIJA CBS I HEJSTINGS CENTRA

27. i 28. oktobra 2015. u Beogradu je održana međunarodna konferencija Centra za bioetičke studije i Hastings Center "Poboljšanje razumevanja poboljšanja", uz učešće bioetičara iz 24 zemlje i sa svih 5 kontinenata. Na konferenciji su učestvovali najpoznatiji bioetičari današnjice: John Harris, Erik Parens, Anders Sandberg, Michael Hauskeller, Robert Sparrow, Maartje Schermer, Ineke Bolt i mnogi drugi.

Skupu se kao prvi obratio direktor Centra za bioetičke studije i naučni savetnik Instituta društvenih nauka, prof. dr Vojin Rakić. Posle njega učesnike konferencije je (preko video linka) pozdravila prof. dr Mildred Solomon, predsednica Hastings Center, a potom Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, dr Srđan Verbić. Na kraju otvaranja konferencije prisutnima se obratio prof. dr Aleksandar Damjanović, zamenik direktora Centra za bioetičke studije i direktor Instituta za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.

Svi značajniji mediji u Srbiji ispratilli su ovaj značajan naučni događaj, a pažnja javnosti u drugim zemljama takođe je bila izuzetna.

SNIMCI IZLAGANJA NA KONFERENCIJI

Foto galerija

MEĐUNARODNA konferencija "Poboljšanje: kognitivno, moralno i poboljšanje raspoloženja"

Od 14. do 16. maja 2013. godine u Beogradu je održana međunarodna konferencija "Poboljšanje: kognitivno, moralno i poboljšanje raspoloženja", u organizaciji Vojina Rakića (Centar za bioetičke studije) i Džulijana Savuleskua (Oksfordski centar za neuroetiku, Univerzitet Oksford)". Ko-organizator je bio Centar za razvoj liberalizma (CRL).

SNIMCI IZLAGANJA NA KONFERENCIJI