ARHIVA PROJEKATA

Posted by CBS

 

Prethodni projekti CBS-a:

2015

Fondacija Brocher: CBS i bolnica Charite iz Berlina

CBS je od 20. do 22. maja organizovao seminar o genetičkom savetovanju u saradnji sa nemačkim partnerom, bolnicom Charite. Naziv seminara bio je "Genetika, testiranje, skrining i nauka: ka kreiranju modela donošenja odluka u genetičkom savetovanju". Projekat je finansirala Fondacija Brocher.

 

Projekat CBS-a u okviru programa Kontinuirane medicinske edukacije, a koji je akreditovao Zdravstveni savet Republike srbije

Centar za bioetičke studije organizovao je i realizovao simpozijum "Reproduktivno zdravlje u Srbiji – predrasude, činjenice i očekivanja" u okviru programa Kontinuirane medicinske edukacije. Program je akreditovao Zdravstveni savet Republike Srbije.

 

2014

Nemačka istraživačka fondacija: CBS i bolnica Charite

28. i 29. novembra 2014. Centar za bioetičke studije i berlinska bolnica Charite organizovali su zajednički seminar pod nazivom "Upravljanje genetičkim kvalitetom – geni, informacije, vi i zdravlje". Seminar je održan u Berlinu u okviru zajedničkog projekta CBS-a i bolnice Charite, a finansirala ga je Nemačka istraživačka fondacija (Deutsche Forschungsgemeinschaft).

 

Prethodni projekti na kojima su bili angažovani istraživači CBS-a:

2010-2014

Projekti koje je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:

"Etika i politike životne sredine: institucije, tehnike i norme pred izazovom promena prirodnog okruženja"

"Politike društvenog pamćenja i nacionalnog identiteta: regionalni i evropski kontekst"

"Dinamički sistemi u prirodi i društvu: filozofski i empirijski aspekti"