Glenn Edwards McGee

Posted by CBS

 

Po zanimanju filozof, Glen Mek Gi (Glenn McGee) se već dve decenije bavi bioetikom. Pored toga, predaje i piše o politikama u oblasti zdravstva i javnog menadžmenta, sa fokusom na najbolje prakse za zdravstvene sisteme koristeći obimne podatke, modele za pružanje autizam usluga na nacionalnom i lokalnom nivou i zdravstvene sisteme u zemljama u razvoju. Bio je profesor na dve zadužbinske katedre i imao više fakultetskih angažmana u oblasti medicine, prava, biznisa, javnog zdravlja i filozofije. Takođe, kratko je bio zaposlen u privatnom sektoru biotehnologije pre nego što je počeo da radi kao profesor javnog menadžmenta na Koledžu za biznis na Univerzitetu Njuheven.
Mek Gi je osnivač Instituta za bioetiku Alden Marč i portala bioethics.net. Izabran je za člana upravnog odbora Američkog društva za bioetiku i društvene nauke, a 2000. godine je dobio Atlantsku stipendiju u oblasti javnih regulativa u Ujedinjenom Kraljevstvu. Mek Gi je napisao tri knjige o uticaju genetike na roditeljstvo (The Perfect Baby, Rowman & Littlefield), o moći genetskih informacija (Beyond Genetics, William Morrow) i uticaju biotehnologije (Bioethics for Beginners, Wiley). On i njegova grupa istraživača su objavili više od 100 naučnih radova u oblasti medicine, nauke, prava i slobodnih veština i uredili nekoliko knjiga. Piše kolumne za časopise The Scientist i Albany Times Union, a njegovi komentari se često spominju u medijskim diskusijama i programima. Održao je više govora - kako neformalnih, tako i na velikim i značajnim dešavanjima.

BIBLIOGRAFIJA (PDF)