Andrijana Milošević Georgiev

Posted by CBS

 

 

Andrijana Milošević Georgiev rođena je 10.06.1981 godine u Vitanovcu kod Kruševca. Studije farmacije završila je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i akademske specijalističke studije iz Farmaceutskog menadžmenta i marketinga. Trenutno je na doktorskim studijama na modulu Socijalna farmacija i istraživanje farmaceutske prakse i specijalizaciji za potrebe zdravstva na studijskom programu Socijalna farmacija. Saradnik je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru programa osnovnih istraživanja “Biomarkeri oštećenja i disfunkcije organa“. Zaposlena je kao asistent na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U Centru za bioetičke studije je koordinator za organizaciona pitanja, a takođe koordinira timom za fundraising. Član je Sekretarijata UNESCO katedre za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu.