Dunja Begović

  • Koordinatorka medjunarodnih kontakata

Posted by CBS

 


Rođena 1991. godine u Beogradu. Završila osnovne studije filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine (naslov završnog rada: "Politički aspekti rasprave o moralnom poboljšanju"). Trenutno pohađa master studije filozofije na Univerzitetu u Orhusu, Danska (smer etika i politička filozofija). Saradnica Centra za bioetičke studije od 2013, od 2015. članica Sekretarijata CBS i Sekretarijata UNESCO katedre za bioetiku za Centralnu i Istočnu Evropu.