OLIVERA Z. MIJUŠKOVIĆ

  • Sekretar izdavaČkih delatnosti

Posted by CBS

 Vladimir Milisavljević

Olivera Z. Mijušković  je Sekretar izdavačkih delatnosti Centra za bioetičke studije. Član je Sekretarijata UNESCO Katedre za bioetiku za Srednju i Istočnu Evropu. Kontakt osoba je za Srbiju časopisa UNESCO Katedre za bioetiku "Bioethical Voices".

Olivera je član naučnog saveta Centra za strateške studije "Karlo de Kristoforis" (Centro Studi Strategici Carlo de Cristoforis) iz Koma u Italiji. Oblasti njenog interesovanju su bioetika, filozofija politike i filozofija prava, iz čega i objavljuje radove. Autor je filozofskih eseja na filozofskom portalu "Polemos" (www.filosofiadellapolitica.com). Član je uređivačkog tima u naučnom časopisu International Journal of Science. Urednik je e-časopisa za filozofiju i kulturu "Filozofski pogledi" i sajta "Bioetika danas" (www.bioetikadanas.op.rs). Nacionalni je delegat za Srbiju pri Bioethics International.

Osnovne studije iz oblasti filozofije prava sa tezom "Pojam prava u Helenističko-Rimskoj filozofiji" završila je 2008. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Postdiplomske studije iz oblasti bioetike sa tezom "Tradicionalna medicinska etika u odnosu na bioetiku", zavrsila je 2012. godine. Skraćene verzije i diplomskog i master rada objavila je u inostranstvu.

Pored bioetike, uradila je veliki broj intervjua sa istaknutim umetnicima, objavila je i veliki broj tekstova i prikaza iz ove oblasti. Sarađuje sa više časopisa.


 

CURRICULUM VITAE (PDF)