Miloš Mihajlović

  • Urednik izdavačkih delatnosti CBS
    Urednik oficijalne stranice CBS-a na društvenim mrežama
    Programski menadžer

Posted by CBS

 

Miloš Mihajlović, student filozofije, bavi se matematičkom filozofijom, primenjenom etikom (posebno etičkim problemima koji se javljaju u vezi predviđanja budućih događaja), kao i odlučivanjem u uslovima neizvesnosti.

Saradnik je Centra za bioetičke studije od 2013. godine. U okviru COST akcije Disaster Bioethics posetio je Centar za matematicku filozofiju u Minhenu. Član je Sekreterijata UNESCO katedre za Bioetiku za Centralnu i Istočnu Evropu.

Njegov rad o Kantovoj filozofiji pod nazivom ''Kant o svesti u Kritici čistog uma'' spada u prva 4% po broju pregleda na sajtu academia.edu.