Natalija Trivić

Posted by CBS

 

Natalija Trivić je student filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Deo je Tima za upravljanje projektima Centra za bioetičke studije kao i pomoćnik pri koordinisanju različitih aktivnosti u CBS-u. Pored filozofije, interesovanja su joj nauka, tehnologija, biologija, psihologija, neuronauka (neurobiologija), medicina, antropologija, savremena socijalna problematika, savremena kultura, defektologija, politika, problemi savremenih medija, odnos kulture i individua prema religiji i/ili nauci, ekologija.