DOPISNI ČLANOVI

Posted by CBS

 

Članove CBS-a  čine:

1. Redovni članovi
2. Pridruženi članovi
3. Članovi Sekretarijata CBS-a
4. Članovi Tima za upravljanje naučnim projektima CBS-a
5. Članovi UNESCO katedre za Evropu, kojom se rukovodi iz CBS-a
6. Članovi Kembridž radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji, kojom se rukovodi iz CBS-a
7. Članovi upravnih odbora predstavništava CBS-a na univerzitetima, institutima, klinikama i drugim relevantnim institucijama u svetu
8.  Dopisni članovi

 

Dopisni članovi CBS-a imaju sledeće privilegije:

1. Uključivanje u mejling listu CBS-a
2. Redovne informacije o aktivnostima CBS-a, uglavnom jednom sedmično (elektronskom poštom)
3. Dobijanje Biltena CBS-a tri puta godišnje (elektronskom poštom)
4. Navođenje u Godišnjem izveštaju
5. Dobijanje Godišnjeg izveštaja (elektronskom poštom)

Odsek za ljudske resurse CBS-a jednom mesečno odlučuje o prijavama Dopisnih članova.
Godišnja članarina za Dopisne članove je 325 EUR.

Ukoliko želite da postanete Dopisni član Centra za bioetičke studije, molimo pošaljite svoj CV na office@csb.eu.com, a sa naslovom "Molba za dopisno članstvo u CBS".