DOGAĐAJI

Posted by CBS


Životinje u arhe0(zoo)logiji

Centar za bioetičke studije u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 15. novembra 2018. godine organizovao je predavanje pod nazivom ''Životinje u arhe0(zoo)logiji''. Predavanje je održala dr Ivana Živaljević.


Kognitivni pojačivači

Centar za bioetičke studije u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 8. novembra 2018. godine organizovao je predavanje pod nazivom ''Kognitivni pojačivači''. Predavanje je održala Andrijana Milošević Georgiev. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.


Bioterorizam

Centar za bioetičke studije u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 1. novembra 2018. godine organizovao je predavanje pod nazivom ''Bioterorizam ''. Predavanje je održao dr Darko Trifunović. Tribinu je moderirala Ana Spužić.


Osnove neuroetike

Centar za bioetičke studije u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 25. oktobra 2018. godine organizovao je predavanje pod nazivom ''Osnove neuroetike ''. Predavanje je održala dr Eleonora Džoljić. Tribinu je moderirala Isidora Salim.


Da li je uticaj hormona presudan za libido kod žena

Centar za bioetičke studije u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 18. oktobra 2018. godine organizovao je predavanje pod nazivom ''Da li je uticaj hormona presudan za libido kod žena''. Predavanje je održala dr Amira Fazlagić. Tribinu je moderirala Isidora Salim.


Biološke osnove morala

Centar za bioetičke studije u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 11. oktobra 2018. godine organizovao je predavanje pod nazivom ''Biološke osnove morala ''. Predavanje je održao dr Igor Živanović. Tribinu je moderirala Milica Milašinović.


Nova sezona tribina Četvrtkom u podne

Prvo predavanje u okviru nove sezone tribina Četvrtkom u podne biće održano u četvrtak 11.10. u Velikoj sali Instituta društvenih nauka. Predavanje ''Biološke osnove morala'' održaće dr Igor Živanović, naučni saradnik Instituta za filozofiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


MORALNO BIOPOBOLJŠANJE: SLOBODA I DUŽNOST DA SE POBOLJŠAMO

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 21. juna 2018. godine organizovao predavanje pod nazivom ''Moralno biopoboljšanje: sloboda i dužnost da se poboljšamo''. Predavač je bila Marina Budić. Tribinu je moderiala Milica Milašinović.

 
UTICAJ BIOMEDICINSKOG POBOLJŠANJA NA DRUŠTVENU (NE)JEDNAKOST

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 14. juna 2018. godine organizovao predavanje pod nazivom ''Uticaj biomedicinskog poboljšanja na društvenu (ne)jednakost'' . Predavači su bili Aleksandra Vučković i Miloš Kovačević. Tribinu je moderiala Milica Milašinović. Snimak tribine možete pogledati na našem YT kanalu.

 
Nejednakosti u zdravlju i realna ograničenja prava pacijenata u sistemu zdravstvene zaštite

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 17. maja 2018. godine organizovao predavanje pod nazivom '' Nejednakosti u zdravlju i realna ograničenja prava pacijenata u sistemu zdravstvene zaštite ''. Predavanje je održala prof. dr Dušanka Krajnović. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac. Snimak tribine možete pogledati na našem YT kanalu.

 
CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE U SARADNJI SA FILOZOFSKIM FAKULTETOM UNIVERZITETA U BEOGRADU ORGANIZUJE CIKLUS PREDAVANJA ''MORALNA I ZAKONSKA PRAVA ŽIVOTINJA''

 Predavanje pod nazivom '' Eksperimenti sa životinjama i malom decom: kako izgleda mišljenje u odsustvu jezika ​'' održala​ je ​Sanja Srećković​​ ​15​. ma​ja​​​ 2018. na Filozofskom fakultetu.


Feministička rasprava o etici i politici dojenja

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 24. maja 2018. godine organizovao predavanje pod nazivom ''Feministička rasprava o etici i politici dojenja'' . Predavanje je održala prof. dr Suzana Ignjatović. Tribinu je moderirala Jagoda Mirović. Snimak tribine možete pogledati na našem YT kanalu.


Radikalno produženje životnog veka čoveka – Da li postoji dužnost da se umre?

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 3. maja 2018. godine organizovao predavanje pod nazivom ''Radikalno produženje životnog veka čoveka – Da li postoji dužnost da se umre?'' . Predavač je bio Danilo Polić. Tribinu je moderiala Jagoda Mirović. Snimak tribine možete pogledati na našem YT kanalu.


Upotreba i zloupotreba lekova koji poboljšavaju kognitivne funkcije

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 26. aprila 2018. godine organizovao predavanje pod nazivom 'Upotreba i zloupotreba lekova koji poboljšavaju kognitivne funkcije'. Predavač je bila prof. dr Nevena Divac. Tribinu je moderiao Andrija Šarenac. Snimak tribine možete pogledati na našem YT kanalu.


NEUROMARKETING I ETIČKI IZAZOVI
 

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 19. aprila 2018. organizovao predavanje pod nazivom "Neuromarketing i etički izazovi". Predavanje je održala prof. dr Valentina Marinković. Tribinu je moderirala Nevena Nikolić. Snimak tribine možete pogledati na našem YT kanalu.


CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE U SARADNJI SA FILOZOFSKIM FAKULTETOM UNIVERZITETA U BEOGRADU ORGANIZUJE CIKLUS PREDAVANJA ''MORALNA I ZAKONSKA PRAVA ŽIVOTINJA''

Predavanje pod nazivom '' ​Položaj životinja iz perspektive biopolitičke ekonomije​​'' održala​ je dr S​anja Petkovska​ ​24​. ​aprila​​ 2018. na Filozofskom fakultetu.


APOKALIPSA KAO MOTIV U KNJIŽEVNIM DELIMA


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 5. aprila 2018. organizovao predavanje pod nazivom "Apokalipsa kao motiv u književnim delima". Predavač je bio književnik Miloš Nikolin. Tribinu je moderirao Dejan Pejović. Snimak tribine možete pogledati na našem YT kanalu

 
STAVOVI FARMACEUTA O DOSTUPNOSTI LEKOVA ZA RETKE BOLESTI U SRBIJI


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 29. marta 2018. organizovao predavanje pod nazivom "Stavovi farmaceuta o dostupnosti lekova za retke bolesti u Srbiji ". Predavač je bila spec. farm. Jasmina Arsić, docent na Farmaceutskom fakultetu Privredna akademija u Novom Sadu. Tribinu je moderirala Sonja Radoš. Snimak tribine možete pogledati na našem YT kanalu.

 
CENTAR ZA BIOETIČKE STUDIJE U SARADNJI SA FILOZOFSKIM FAKULTETOM UNIVERZITETA U BEOGRADU ORGANIZUJE CIKLUS PREDAVANJA ''MORALNA I ZAKONSKA PRAVA ŽIVOTINJA''39;39;
 

Predavanje pod nazivom ''Rađanje zoološkog vrta​'' održala​ je dr Sonja Žakula​ 27. marta​ 2018. na Filozofskom fakultetu.

 
TRANSFORMACIJA MESTA I ULOGE FARMACEUTA U DRUŠTVU I ZDRAVSTVENOM SISTEMU

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 22. marta 2018. organizovao predavanje pod nazivom "Transformacija mesta i uloge farmaceuta u društvu i zdravstvenom sistemu". Predavač je bila doc. dr Svetlana Stojkov, docent na Farmaceutskom fakultetu Privredna akademija u Novom Sadu. Tribinu je moderirao Andrija Šarenac. Snimak tribine možete pogledati na našem YT kanalu.

 
TRIBINA "FILOZOFSKO PROMIŠLJANJE TELA"

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 15. marta 2018. organizovao predavanje pod nazivom "Filozofsko promišljanje tela". Predavač je bio Dejan Pejović, nastavnik u Dvanaestoj beogradskoj gimnaziji i autor i organizator programa Centra za bioetičke studije za stručno usavršavanje nastavnika srednjih škola "Bioetika u učionici" (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja / Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja akreditovalo program). Tribinu je moderirala Jagoda Mirović. Snimak tribine možete pogledati na našem YT kanalu.

 
Tribina "Kosinin osmeh": kritički osvrt na razumevanje bioarheoloških podataka u društvenom kontekstu

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 8. marta 2018. organizovao je predavanje doc. dr Monike Milosavljević pod nazivom "''Kosinin osmeh'': kritički osvrt na razumevanje bioarheoloških podataka u društvenom kontekstu". Tribinu je moderirala Sonja Radoš.Odnos hrišćana prema posmrtnim ostacima

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 1. marta 2018. organizovao predavanje  đakona Radomira Marinkovića pod nazivom "Odnos hrišćana prema posmrtnim ostacima". Tribinu je moderirala Jagoda Mirović.

 
IZAZOVI I DOSTIGNUĆA REGENERATIVNE MEDICINE-NOVI IZAZOVI ZA BIOETIKU
 

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 22. februara 2018. organizovao predavanje  dr sci.med. Amire Fazlagić pod nazivom "Izazovi i dostignuća regenerativne medicine-novi izazovi za bioetiku". Tribinu je moderirala Jagoda Mirović.


Centar za bioetičke studije u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizuje ciklus predavanja ''Moralna i zakonska prava životinja''.


 

Predavanje pod nazivom ''Oslobođenje životinja'' održao je Robert Međugorac 27. februara 2018. u 17.00 u prostorijama FDS-a na Filozofskom fakultetu.


Predavanje pod nazivom ''Moralni status životinja u helenskoj filozofiji'' održano je 30. januara 2018.  u prostorijama Srpskog filozofskog društva na Filozofskom fakultetu. Govornica je bila Maja Vučković.

Predavanje pod nazivom ''Gradivni blokovi morala: altruizam, empatija i saradnja''
održao je dr Igor Živanović 31. oktobra 2017. u 18.30 u prostorijama FDS-a na Filozofskom fakultetu.

Predavanje ''(Zlo)upotreba životinja u industriji zabave''
Drugo predavanje u okviru ciklusa '' Moralna i zakonska prava životinja '' održano je 28. novembra 2017.  u prostorijama Srpskog filozofskog društva  na Filozofskom fakultetu. Predavanje pod nazivom ''(Zlo)upotreba životinja u industriji zabave'’ održale su Milja Krivokuća, psihološkinja i članica udruženja Nada za životinje-Riska,  Nataša Vukmirović iz organizacije Link plus i  Milica Ranković iz organizacije Feniks. 

Predavanje  ''Moralna relevantnost ne-ljudskih životinja i dužnosti koje iz nje slede''
Treće predavanje u okviru ciklusa '' Moralna i zakonska prava životinja '' održano je 31. oktobra 2017.  u prostorijama Srpskog filozofskog društva  na Filozofskom fakultetu. Predavanje pod nazivom  ''Moralna relevantnost ne-ljudskih životinja i dužnosti koje iz nje slede'' održala je Vlasta Sikimić, doktorantkinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu.


Bilten za period 1. maj 2017. godine– 31. avgust 2017. godine

Preuzmite fajl: LINKSajt konferencije http://www.csb.eu.com/conference/ 

Konferenciju ''Genome editing: biomedical and ethical perspectives'' CBS  je 20. i 21. avgusta organizovao sa Njujorškim univerzitetom i Hejstings centrom. Na ovoj konferenciji prezentacije su imali vodeći svetski stručnjaci iz oblasti bioetike. Uvodno predavanje održao je Artur Kaplan.

Skup je otvorio direktor Centra za bioetičke studije, Vojin Rakić. Nakon njegovog izlaganja, prisutne je pozdravila predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić, ističući da je ponosna što su Centar za bioetičke studije i Srbija domaćini velikim svetskim stručnjacima i naučnicima. Otvaranju je prisustvovao i ministar zdravlja, Zlatibor Lončar. Odmah nakon pozdravnih govora usledila su predavanja koja su držali napoznatiji bioetičari i filozofi sveta, u više sala istovremeno.

PROGRAM KONFERENCIJE

GALERIJA FOTOGRAFIJA

Konferenciju pod nazivom ''Emerging Technologies in Healthcare'' Centar za bioetičke studije organizovao je sa Evropskim udruženjem za filozofiju medicine i zdravstvene zaštite. Konferenciji je prisustvovalo više od 100 ljudi, uglavnom filozofa, lekara i pravnika. Konferencija je otvorena pozdravnim govorima Vojina Rakića, direktora Centra za bioetičke studije, i Kristofera Rehman-Sutera, predsednika Evropskog udruženja za filozofiju medicine i zdravstvene zaštite, nakon čega je usledilo plenarno predavanje Nikolasa Ejgara. Predavanja su se održavala od 16. do 19. avgusta 2017. u sedam sala istovremeno.

PROGRAM KONFERENCIJE

GALERIJA FOTOGRAFIJA

Ovi događaji obogaćeni su obilaskom Beograda i upoznavanjem učesnika sa znamenitostima i kulturom našeg glavnog grada.

 
Bilten za period 1. februar 2017. godine–30. april 2017. godine

Preuzmite fajl: LINK

Genska terapija u novoj eri editovanja genoma: CRISPR/Cas9 tehnologija

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 29. juna 2017. organizovao predavanje dr Sonje Pavlović (Laboratorija za molekularnu biomedicinu u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) Univerziteta u Beogradu), pod nazivom "Genska terapija u novoj eri editovanja genoma: CRISPR/Cas9 tehnologija". Tribinu je moderirao Stefan Mićić.


Molekularna genetika i genomika u medicinskoj praksi

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 22. juna 2017. organizovao predavanje dr Maje Stojiljković (Laboratorija za molekularnu biomedicinu u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) Univerziteta u Beogradu), pod nazivom "Molekularna genetika i genomika u medicinskoj praksi". Tribinu je moderirao Nebojša Lukić.


Obavezna ili preporučena vakcinacija: Pravni aspekti vakcinacije dece u Srbiji

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 15. juna 2017. organizovao predavanje doc. dr Jelene Simić i prof. Jelene Jerinić  (Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu), pod nazivom "Obavezna ili preporučena vakcinacija: Pravni aspekti vakcinacije dece u Srbiji". Tribinu je moderirala Aleksandra Vučkoivć.Nedavni razvoj događaja u teoriji prava Evropske unije o GMO


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 8. juna 2017. organizovao predavanje dr Valentine Ranaldi (Univerzitet u Rimu), pod nazivom "Nedavni razvoj događaja u teoriji prava Evropske unije o GMO". Tribinu je moderirala Ursela Bartečko.


Transplantacija materice ili surogat majčinstvo: medicinski i etički aspekti


Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 1. juna 2017. organizovao predavanje prof. dr Amire Fazlagić, pod nazivom "Transplantacija materice ili surogat majčinstvo: medicinski i etički aspekti". Tribinu je moderirao Aleksandar Mraović.Transrodnost: osnove, lečenje i bioetički aspekti

Centar za bioetičke studije je u saradnji sa UNESCO Katedrom za bioetiku za Evropu i Institutom društvenih nauka 18. maja 2017. organizovao predavanje prof. dr Miroslava Đorđevića, pod nazivom "Transrodnost: osnove, lečenje i bioetički aspekti". Tribinu je moderirao Vladimir Terzić.
CBS na RTS

Izložba ''Bioetika kroz umetnost''

katalog

Centar za bioetičke studije je od 20. do 26. februara 2017. u Zadužbini Ilije M. Kolarca organizovao multimedijalnu izložbu pod nazivom ''Bioetika kroz umetnost''. Izložba se organizivala u okviru projekta CBS-a koji ima za cilj pojašnjenje i približavanje bioetičkih tema široj javnosti kroz različite vidove osvetljavanja etičkih pitanja koja se javljaju kao posledica velikog naučnog i tehnološkog napretka. Teme kojima su se uglavnom mladi učesnici izložbe bavili su: transhumanizam, priroda i čovek (uticaj čoveka na prirodu i odgovor prirode na taj uticaj) i veštačka inteligencija.

 


Kembridž radna grupa za bioetičku edukaciju u Srbiji
 


Kembridž radna grupa za bioetičku edukaciju u Srbiji osnovana je sa ciljem da okupi vodeće stručnjake iz oblasti filozofije, medicine, biologije, sociologije, prava i drugih disciplina, a koji će svojim radom dati doprinos bioetičkoj edukaciji i bioetičkim istraživanjima u Srbiji.

Pogledajte više


U BEOGRADU ODRŽANA KONFERENCIJA CBS I HEJSTINGS CENTRA

27. i 28. oktobra 2015. u Beogradu je održana međunarodna konferencija Centra za bioetičke studije i Hastings Center "Poboljšanje razumevanja poboljšanja", uz učešće bioetičara iz 24 zemlje i sa svih 5 kontinenata. Na konferenciji su učestvovali najpoznatiji bioetičari današnjice: John Harris, Erik Parens, Anders Sandberg, Michael Hauskeller, Robert Sparrow, Maartje Schermer, Ineke Bolt i mnogi drugi.

Skupu se kao prvi obratio direktor Centra za bioetičke studije i naučni savetnik Instituta društvenih nauka, prof. dr Vojin Rakić. Posle njega učesnike konferencije je (preko video linka) pozdravila prof. dr Mildred Solomon, predsednica Hastings Center, a potom Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, dr Srđan Verbić. Na kraju otvaranja konferencije prisutnima se obratio prof. dr Aleksandar Damjanović, zamenik direktora Centra za bioetičke studije i direktor Instituta za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.

Svi značajniji mediji u Srbiji ispratilli su ovaj značajan naučni događaj, a pažnja javnosti u drugim zemljama takođe je bila izuzetna.

SNIMCI IZLAGANJA NA KONFERENCIJI

Foto galerija

MEĐUNARODNA konferencija "Poboljšanje: kognitivno, moralno i poboljšanje raspoloženja"

Od 14. do 16. maja 2013. godine u Beogradu je održana međunarodna konferencija "Poboljšanje: kognitivno, moralno i poboljšanje raspoloženja", u organizaciji Vojina Rakića (Centar za bioetičke studije) i Džulijana Savuleskua (Oksfordski centar za neuroetiku, Univerzitet Oksford)". Ko-organizator je bio Centar za razvoj liberalizma (CRL).

SNIMCI IZLAGANJA NA KONFERENCIJI