KONFERENCIJE

Posted by CBS

 

ROK ZA PODNOŠENJE APSTRAKTA

Poziv je otvoren do 1. Marta 2017. http://www.csb.eu.com/conference/

20-21. avgusta 2017. godine, Centar za bioetičke studije, Odeljenje za medicinsku etiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Njujorku (Division of Medical Ethics in NYU School of Medicine´s Department of Population Health) i Hejstings centar (The Hastings Center) zajedno organizuju međunarodnu konferenciju pod nazivom "Genome editing: biomedical and ethical perspectives". Konferencija će se održati u Centru za bioetičke studije u Beogradu.

Neposredno pre toga, 16-19. avgusta 2017. Centar za bioetičke studije i Evropsko društvo za filozofiju medicine i zdravstvene zaštite (The European Society for the Philosophy of Medicine and Healthcare) zajedno organizuju međunarodnu konferenciju "Emerging technologies in healthcare".

Rokovi za podnošenje apstrakta su otvoreni za obe konferencije do 01.03.2017.


Centar za bioetčke studije je 22. i 23. septembra 2016 u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu organizovao međunarodnu konferenciju ‘’Filozofija naučnog eksperimenta’’. Na ovoj konferenciji su učestvovali domaći i strani predavači iz oblasti filozofije nauke. Konferencija je održana u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Više informacija: http://www.csb.eu.com/conference_PSX5_2016/


Centar za bioetčke studije je 26. septembra 2016 u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Rijeci organizovao međunarodni simpozijum ‘’Poboljšanja u biomedicini i sloboda’’.. Konferencija je održana na Institutu društvenih nauka.


Međunarodna konferencija "Poboljšanje razumevanja poboljšanja", 27-28 oktobar 2015.Međunarodna konferencija "Poboljšanje: kognitivno, moralno i poboljšanje raspoloženja", 14-16 maj 2013.


Dan bioetike 4. oktobar 2012.


Međunarodna konferencija "(Nove) perspektive u bioetici", 13-15 maj 2011.