Ljudi

Posted by CBS

 


Centar za bioetičke studije ima jedan broj redovnih i jedan broj pridruženih članova.

Redovni članovi: Vojin Rakić (direktor), Milan Ćirković, Aleksandar Damjanović, Amira Mima Fazlagić, Dušanka Krajnović, Sonja Pavlović, Suzаnа Ignjаtоvić, Nevena Divac, Jelena Dačković, Željka Buturović, Hajrija M. Mujović-Zornić, Zvonko Magić, Nikola Vojvodić, Violeta Beširević, Miodrag Stojković, Katarina Zeljić, Vladimir Milisavljević, Eva Kamerer, Rada Drezgić.

Pridruženi članovi: Peter Singer, Ingmar Persson, John Harris, Nicholas Agar, Arthur Leonard Caplan, Erik Parens, Anders Sandberg, Don Marquis, Thomas Douglas, Robert Sparrow, James Hughes, Glenn McGee, Stefan Sorgner, Thomasine KushnerKatrien Devolder, Ayesha Ahmad, Bert Gordijn, Dónal O'Mathúna, Maartje Schermer, Silvia Salardi.

Pored toga, CBS podržavaju i bioetičari koji nisu formalno članovi. Jedan od njih je Julian Savulescu, koji je uključen u rad Centra. On prevashodno pruža podršku konkretnim aplikacijama kojima Centar konkuriše za projekte. 

Redovni članovi

Vojin Rakić, Direktor Centra za bioetičke studije

Milan M. Ćirković, Astronomska opservatorija, Beograd

Aleksandar Damjanović, zamenik direktora Centra za bioetičke studije

Amira Mima Fazlagić, zamenica direktora Centra za bioetičke studije

Dušanka Krajnović, zamenica direktora Centra za bioetičke studije

Sonja Pavlović, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beograd

Željka Buturović, Institut društvenih nauka

Suzаnа Ignjаtоvić, Institut društvenih nauka

Nevena Divac, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Jelena Dačković, Klinika za neurologiju u Beogradu

Hajrija M. Mujović-Zornić, Institut društvenih nauka

Zvonko Magić, Institut za medicinska istrazivanja VMA

Nikola Vojvodić, Klinika za neurologiju u Beogradu

Violeta Beširević, Pravni fakultet Univerziteta Union

Miodrag Stojković, Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Katarina Zeljić, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Vladimir Milisavljević, Institut društvenih nauka

Eva Kamerer, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Rada Drezgić, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu


Pridruženi članovi

Peter Singer, Princeton University

Ingmar Persson, Oxford University

John Harris, University of Manchester

Nicholas Agar, University of Wellington

Arthur Leonard Caplan, New York University Langone Medical Center

Erik Parens, The Hastings Center, Garrison, NY

Anders Sandberg, Oxford University

Don Marquis, University of Kansas

Thomas Douglas, Oxford University

Robert Sparrow, Monash University

James Hughes, Trinity College, Hartford-Connecticut

Glenn McGee, University of New Heaven

Stefan Sorgner, University of Erlangen-Nuernberg

Thomasine KushnerCalifornia Pacific Medical Center

Katrien Devolder, Ghent University

Ayesha Ahmad, University College London Medical School

Bert Gordijn,  Dublin City University, Ireland

Dónal O'Mathúna, Dublin City University, Ireland

Maartje Schermer, Erasmus University, Roterdam

Silvia Salardi, University ‘degli Studi dell’Insubria’ of Como  and University of Milano-Bicocca

 

Sekretarijat

Stefan Mićić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tijana Petković, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Danilo Polić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Milica Milašinović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Tanja Komnenović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Miloš Mihajlović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Olivera Z. Mijušković, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Dunja Begović, Univerzitet u Orhusu, Danska

Rosa Rantanen, Univerzitet u Turkuu

Dejan Pejović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Andrijana Milošević Georgiev, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu